Annika Borg

Några favoritförfattare/tänkare:
Bruno K. Öijer
Sylvia Plath
Simone de Beauvoir
Lars Norén
Graham Greene
Predikaren i Gamla testamentet
Johannesevangeliet i Nya testamentet

Är medlem i:
Världsnaturfondens tiger-fadderprojekt
Amnesty International
Djurens Rätt
Svenska rovdjursföreningen
Nordens Viltrehabilitering

Stödjer:
Stadsmissionen
Läkare utan gränser
Svenska Afghanistanhjälpen

Mycket förtjust i:
Poesi
Teater
Yoga
Snö
Samtal
Promenader
Barer med lång disk
Storstäder
Fjälltoppar

Jag deltar i den amerikanske konstnärinnan Shelley Jacksons konstprojekt SKIN. Hon har skrivit en bok, men den kommer aldrig att publiceras som text. Varje ord i texten har istället delats ut till människor över hela världen. Ordet man tilldelas tatueras sedan in på kroppen, och tillsammans bildar alla kroppar boken, texten. Man får inte välja ord. Det ord jag har fått är nummer 1428 i texten, "find", och jag har tatuerat in det med typsnittet courier över pulsådern på min högra handled. Shelley Jackson kallar projektet " SKIN A Mortal Work of Art".

SKIN