Annika Borg

Föreläsningar

Jag håller föredrag för större och Gratorama erbjuder en stor bonus mindre grupper inom offentlig och privat sektor, kyrkor och ideella organisationer. De som anlitat mig är exempelvis socialtjänsten, Allmänna arvsfonden, Föreningen Värdig vård, ABF, Medborgarskolan, Sensus studieförbund, landstinget. Jag anlitas också som moderator. Här är exempel på föreläsningar jag hållit, men jag skräddarsyr gärna uppdragen utifrån önskemålen.

- Vad får egentligen kännas i livet? Får livet kännas grått? Får sorg kännas? Vi lever i en tid med ett högt tempo där vi ständigt söker få ut det mesta möjliga av tillvaron. Vi ska vara lyckliga och framgångsrika, men för allt fler känns tillvaron som kravfylld och stressig. Ibland behöver vi trycka på pausknappen. Vi behöver inte leva upp till alla lyckokraven. Det är ingen sjukdom att inte alltid vara på topp eller att känna livsångest.

- Hur reagerar vi och hur tänker vi när det svåraste i livet händer, när vi förlorar någon som vi älskar? Mycket av det vi bygger upp våra liv och vår självbild av – att vara duktiga, att klara av, att ha kontroll – får vi släppa i sorgen. Det är ångestskapande att det inte är till någon hjälp, men det är också befriande. Döden skakar om oss och sorg är en livsförändrande erfarenhet. Temat handlar om livet, döden och sorgen och om vägar vidare.

- Livsåskådningsfrågor, religion och etik kan t.ex. röra sig om grundläggande frågor om människosyn eller om en orientering i de vanligaste etiska teorierna.

-Varför kallar vi en del egenskaper och beteenden för kvinnliga eller manliga? Vad handlar diskussionerna om jämställdhet om egentligen? Är män och kvinnor lika eller olika?

Jag tycker om att pröva nya vägar, vare sig det gäller skrivandet eller att hålla föredrag/vara moderator. Stor eller liten grupp, jag anpassar föredraget efter det. Ett ämne eller en vinkel, kort eller lång text, jag är flexibel.