Annika Borg

Böcker

"Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet", Doktorsavhandling, Uppsala universitet 2004

"Det är ingen fara, du är människa" Wahlström & Widstrand 2006 (ljudbok 2006, Bonnier Audio, pocket 2007)

"Inga fler dagar inom parentes. Om livet, döden och sorgen" Wahlström & Widstrand 2007 (ljudbok 2007, Bonnier Audio )

”Bibeln på mitt sätt” Bonnier Existens 2009

”Ut ur rött dunkel” diktsvit med illustrationer av Anna Jadvi, Anna själv andra Bokförlag 2010

Vetenskapliga artiklar i antologier

”Vem kan säga emot? Om ordets makt och kvinnors underordning i Nya testamentet”, i Ordets makt och tankens frihet. Humanistdagarna 1999 Uppsala universitet.

”Finns det en kvinna i den här bibeltexten? Om tystnad, identitet och självständighet.” i Man får inte tvinga någon. Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning. Red. Sigurd Bergmann, Nya Doxa 2001.

”Att lära av misstagen. Några nedslag i svensk 1900-tals exegetik” i Vart kan vi finna en nådig Gud? Red Anne-Louise Eriksson, Working Papers in Theology, Uppsala universitet 2002.

”Bibeltolkning och mänskliga rättigheter – en reflektion kring exegetikens bidrag i en mångreligiös samtid” i Vad, hur, varför? Reflektioner över bibelvetenskap. Festkrift till Inger Ljung, Red. Lars Hartman, Mikael Sjöberg och Lina Sjöberg, Uppsala universitet 2006

”Ordning i oordningen. Reflektioner kring förståelser av kvinnligt och manligt i kristen kontext.” i Uppdrag samliv. Om äktenskap och samlevnad. Red Mikael Lindfelt och Johanna Gustafsson Lundberg, Verbum 2007