Annika Borg

Författare och föreläsare


Den röda tråden i mitt liv har alltid varit skrivandet, och på olika sätt har det präglat mitt yrkesliv. Jag har min bakgrund som präst i Svenska kyrkan, men är nu främst verksam som skribent, författare, föreläsare och universitetslärare. Livsfrågor, samhällsfrågor och kulturfrågor flätas på olika sätt samman i det jag gör.bertil.casino Radioprogram jag regelbundet medverkar i är P1:s ”Tankar för dagen” och i ett program om livsfrågor i P4 Radio Stockholm. Jag skriver för tidningar som exempelvis amelia och Kyrkans http://placebetson.com/ tidning.

Läs mer om mig

Min senaste bok: Bibeln på mitt sätt (Bonnier Existens) Läs mer »»

Läs mer om diktsamlingen "Ut ur rött dunkel" Läs mer »»

Min livsinställning är prövande, sökande och öppen. Mina föreläsningar och råd är aldrig förmaningar eller tvärsäkra, utan tankar som jag hoppas ger öppningar till att pröva andra sätt att tänka eller handla.

Jag tror inte på enkla lösningar, men jag tror att livet ibland kan vara enklare än vi tror. Om jag har ett motto i livet så är det: det är ingen fara, du är människa.